Sico AS     Tonningsgt. 33, 6783 Stryn       +47 57 87 27 70      post@sico.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N-A-R-F
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) vart stifta i 1969 som ein bransjeorganisasjon for utøvarar av ekstern rekneskapsvirksomhet. Foreninga vart da kalt Norske Regnskapsbyråers Forening. Ved overgangen til personmedlemskap i 1987 endra foreninga navn til Norske Regnskapsøkonomers Forening. Da lov om autorisasjon av regnskapsførere trådte i kraft i 1993 skifta foreninga igjen namn, nå til Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening.
På grunn av stadig større aktivitet i foreninga, vart det i 1978 oppretta eit servicekontor med firmamedlemskap. I 1994 ble servicekontoret organisert som ein stiftelse.


NARF er det naturlige samlingspunktet for autoriserte rekneskapsførarar i Noreg. NARF har i dag mer enn 1.900 personmedlemmer som igjen representerer godt og vel 1.500 byråer. Nærare 100.000 norske foretak benytter tenestene til eit NARF-medlem.


NARF satser på kvalitet og kompetanse, og krever det samme av sine medlemmer:
NARF held sine medlemmer oppdatert om endringer i aktuelle lover og regler.
Gjennom NARF har medlemmene tilgang til eit bredt sammensatt fagmiljø.
NARF tilbyr eit omfattende kursprogram som videreutvikler rekneskapsførarens bedriftskompetanse og kunderetta tenestetilbud.
Ein regnskapsfører i NARF-familien har tilgang til lokalt organiserte nettverk hvor det utvekslast kunnskaper og erfaringer og drives faglig utvikling med bistand fra foreninga.
NARF-medlemmer lar seg underlegge foreningsintern kvalitetskontroll og alle har ansvarsforsikring.
NARF har et eget disiplinærutvalg for behandling av eventuelle klagesaker.

Vårt fokus er at kunder av et NARF-medlem skal føle trygghet for:
At rekneskaps- og rådgivningsproduktet har høg kvalitet.
At rekneskapsførar er ein lønnsomhetsskapende tenesteyter for små og mellomstore bedrifter.
Eit NARF-medlem gir sine kunder bedre råd - hver dag!