Sico AS     Tonningsgt. 33, 6783 Stryn       +47 57 87 27 70      post@sico.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perioderegnskap/rapporter
 
 
Gode og forståelege rekneskapsrapporter er grunnlaget for økonomistyringa i ei bedrift. Vi ønskjer i samarbeid med deg som kunde å utvikle dei rapporter du måtte ønskje. Dine ønskjer kombinert med vår kunnskap vil sikre at du får den beste og mest tenlege informasjonen om tilstanden i din bedrift.