Sico AS     Tonningsgt. 33, 6783 Stryn       +47 57 87 27 70      post@sico.no 
Velkommen til Sico AS
Sico AS har sidan etableringa i 1985 utført rekneskap og rådgjevingstenester for bedrifter i Nordfjord. Vi er i dag 5 motiverte konsulenter.
Vårt fokus er nøgde kunder, og vi gjer alt for at klientene skal få så mye som mogleg ut av samarbeidet. Vi er medlem av N.A.R.F. Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Dette medfører at vi vert kontrollert av foreninga, og at vi løpande vert oppdatert med omsyn til regelendringer, lovendringer, forskrifter og lignande. Vårt mål er å være ein aktiv støttespelar for deg og ditt foretak, og gjennom vår stadig oppdaterte kompetanse bidra til mest mogleg rasjonelle og framtidsretta løsninger. Ta gjerne kontakt for eit uforpliktande tilbod på våre tenester.