Sico AS     Tonningsgt. 33, 6783 Stryn       +47 57 87 27 70      post@sico.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakturering/inkasso
 
Å la oss gjere denne jobben er ei effektiv og tidsbesparande løysing. Ut i frå deres grunnlag utarbeider vi ferdige fakturaer og sørger for rask utsending av desse. Alt etter kva du som kunde ønskjer, kan vi følgje opp alle faktura heilt til evt. inkasso. Vi sender med andre ord ut inkassovarsel, og sender desse evt. over til vår samarbeidspartner innan inkassoarbeid.